Срђан АмиџићPођен је 26. децембра 1980. године. Основну  и средњу школу завршио je у Бањoj Луци, као и Економски факултет. Додипломски студиј завршио је 2004. године на бањалучком Економском факултету. Изабран је у звање асистента на Економском факултету 2005. године, а вишег асистента 2010. године. За доцента је изабран 2012. године.

Објавио је осам научних и стручних радова.

Похађао  је постдипломске  студије  на  Економском  факултету  у Београду на смјеру Тржишна економија и управљање државом. На истом факултету одбранио  је магистарску тезу на тему  “Тржиште рада БиХ и мјере  за  смањење  незапослености”. У мају 2011. године на бањалучком Економском факултету је одбранио докторску тезу на тему „Институционални капацитети  и  политике  запошљавања  на  тржишту  рада БиХ“.

Током каријере, учествовао је у више научно – истраживачких пројеката, као што су израда докумената „Извозна конкурентност РС – анализа и препоруке“, „Реструктуирање и ефикасност институција на тржишту рада РС“. Између осталог, био је ангажован и као координатор пројекта реформе пензионог система у РС.

На Општим изборима 2014. године изабран је за посланика у Народној скупштини Републике Српске са листе Савеза независних социјалдемократа.

(фото: www.nezavisne.com)