САСТАВ СТАТУТАРНЕ КОМИСИЈЕ:

  1. Дарко Милаковић, предсједник
  2. Чедомир Раковић, потпредсједник
  3. Радмила Ковачевић,
  4. Дарко Радић,
  5. Борислав Радић.

(Изабрани 08.10.2017., на мандатни период од 4 године)