1. Бранислав Ракић, предсједник
  2. Гордана Матаруга-Јањић
  3. Дујко Комљеновић
  4. Владо Продановић
  5. Бојан Шолаја