“Одржива пољопривредна производња-шансе и изазови”

“Одржива пољопривредна производња-шансе и изазови”

Комисија за пољопривреду као радно тијело Савјета за пољопривреду и село ГО СНСД Бања Лука
одржала је 6. јула радионицу под називом “Oдржива пољопривредна производња – шансе и
изазови”.
Модератори радионице били су проф. др Гордана Ђурић и проф. др Весна Мрдаљ.
Учесници радионице били су пољопривредни произвођачи, представници мјесних заједница и
чланови Савјета за пољопривреду.


Циљ радионице је да се на основу прикупљених података изврши анализа стања пољопривреде
по мјесним заједницама града Бања Лука и дају предлози за дањи развој. На основу званичних и
података прикупљених од стране Центра за развој и унапређење села и анализе снага, слабости,
пријетњи и могућности (SWOT анализа) дају смјернице за даљи развој пољопривреде и сеоских
подручја Града Бања Луке
У плану Савјета је да ореганизују предавања на терену код произвођача и да под хитно траже усвајање правилника за расподјелу средстава подршке.

Учесници радионице били су Слађана Станетић, Љубо Шамара, Винка Савић, Далибор Петровић, Томислав Марковић, Ранко Кекић, Копрена Цепо и Миле Ерак.

Резултати анализе и закључци радионице биће полазна основа за израду програма
развоја пољопривреде и руралних подручја града Бања Лука 2022 -2026. година.

Тагови:

Постаните члан

Заједно можемо све!