Предсједник МСД ГрО Бања Лука- Немања Бабић
Секретар МСД ГрО Бања Лука- Никола Срдић