Редовна сједница

Редовна сједница

У склопу редовних активности Савјета за шумарство, прераду дрвета и ловство,
29.11.2022. године је одржан редовни састанак којем је присуствовао значајан број
чланова.
У претходном периоду смо учествовали у више различитих активности, гдје издвајамо
креирање политика у оквиру зборника под називом „Наша нова Бања Лука“. На састанку
је дефинисана заједничка организација округлог стола на тему „Дејтонски мировни
споразум и питање надлежности у области природних ресурса“, заједно са Савјетом за
политичку и медијску писменост. Чланови Савјета су идентификовали кључне приоритете
за област шумарства гдје ће Савјет пружити потребну подршку и дати допринос. Поред
наведеног, на наредном састанку ће се дефинисати оквирне активности за 2023. годину, уз
напомену чланови Савјета могу учествовати у организацији округлих столова,
обиљежавања најважнијих датума за шумарство, едукацијама на теме из домена
шумарства, прераде дрвета и ловства у сарадњи са другим Савјетима или самостално.

Тагови:

Постаните члан

Заједно можемо све!