6feb

11:00 PM

Председник ГрО Бања

Предсједник ГрО Бања Лука Владо Ђајић

1jan

11:00 PM

Градоначелик Бања Луке

Градоначелик Бања Луке Игор Радојичић

1dec

11:00 PM

Предсједник ГРО Игор

Предсједник ГРО Игор Радојичић

1jan

11:00 PM

Градоначелник Бања Луке

Градоначелник Бања Луке Слободан Гаврановић

1jan

11:00 PM

Предсједник ГРО Бања

Предсједник ГРО Бања Лука- Слободан Гаврановић

1jan

11:00 PM

Предсједник ГРО Бања

Предсједник ГРО Бања Лука- Драгољуб Давидовић